Zakres pomocy psychologicznej

Konsultacje oraz psychoterapia dzieci i młodzieży*:

 • obniżenie nastroju, depresja,
 • samookalecznia i myśli samobójcze,
 • zaburzenia odżywiania,
 • wyzwania okresu dorastania,
 • dylematy związane z tożsamością płciową,
 • niska samoocena,
 • nieśmiałość, wycofanie, lękliwość
 • potrzeba wsparcia w rozwoju psychospołecznym,
 • zachowania ryzykowne, w tym nałogowe korzystanie z komputera,
 • trudności związane z samokontrolą, w tym objawy nadruchliwości i impulsywności,
 • trudności w funkcjonowaniu domowym i szkolnym.

* dziecko do 12 r.ż. – na pierwsze spotkanie przychodzą rodzice
dziecko powyżej 12 r.ż. – w pierwszym spotkaniu biorą udział rodzice i dziecko

Konsultacje oraz psychoterapia dorosłych:

 • kryzys utraty, żałoba po stracie
 • depresja,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • doświadczenie przemocy, mobbing
 • ekspozycja na zdarzenie traumatyczne,
 • trudności w relacjach międzyludzkich,
 • trudności w obszarze samooceny,
 • stres i wypalenie zawodowe,
 • problemy rodzinne,
 • kryzys rozstania i sytuacje okołorozwodowe,
 • trudności wychowawcze

Psychoterapia par

 • trudności w komunikacji pomiędzy partnerami,
 • towarzyszenie parze w sytuacji rozstania lub rozwodu,
 • potrzeba wsparcia pary w kryzysie utraty dziecka,
 • potrzeba dokonania redefinicji ról i odpowiedzialności w związku, rodzinie,
 • potrzeba lepszego radzenia sobie w obliczu wyzwań rozwojowych, tj. narodziny dziecka, opuszczenie rodziny przez dorastające dziecko, konieczność sprawowania opieki nad starzejącymi się rodzicami etc.