Konsultacja psychologiczna

Pierwsze spotkanie zazwyczaj ma charakter konsultacyjny. Trwa około 60 minut. Podczas sesji próbuję zorientować się w sytuacji klienta. Jestem zaciekawiona tym, jak dotychczas radził sobie w sprawie, która go do mnie sprowadza. Wydobywam i wzmacniam jego zasoby, przyglądam się jego nadziejom związanym z rozmową. Wizyta kończy się podsumowaniem i informacją zwrotną dla klienta zawierającą sugestię do pracy pomiędzy spotkaniami. Po pierwszej i każdej kolejnej sesji osoba podejmuje decyzję dotyczącą dalszego udziału w terapii.