Metoda Kids’ Skills

Metoda Kids’ Skills – Dam radę! to program profilaktyczno-korekcyjny do pracy z dziećmi i młodzieżą w podejściu BSFT, autorstwa fińskiego psychiatry i psychoterapeuty Bena Furmana. Celem metody Kids’ Skills jest pomaganie dzieciom w uczeniu się nowych umiejętności i przezwyciężaniu trudności. Program składa się z kilkunastu kroków i w praktyce trwa od kilku do kilkunastu spotkań. Podczas terapii dziecko wspólnie z terapeutą przeformułowuje trudność na rozwiązanie, wskazując konkretną umiejętność, której chce się nauczyć, aby poradzić sobie z problemem. Następnie planuje naukę tej umiejętności i określa warunki jej sprzyjające, a pomiędzy spotkaniami, przy wsparciu osób z najbliższego otoczenia, trenuje zastosowanie nowej umiejętności w sytuacjach życia codziennego. Metoda Kids’ Skills jest użyteczna w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i związanymi z zachowaniem, tj. niepokoje i lęki, niewłaściwe nawyki, zachowania kompulsywne, wybuchy złości i agresja etc.