Poradnictwo zawodowe

Oferta indywidualnych rozmów doradczych adresowana jest do osób w różnym wieku. Sesje poradnictwa zawodowego koncentrują się wokół diagnozy predyspozycji zawodowych, wyboru kierunku kształcenia i zawodu, planowania kariery, przekwalifikowania i zmiany miejsca pracy lub wynikają z potrzeby rozwoju. W pracy doradcy korzystam z wiedzy i doświadczeń związanych z pomaganiem i terapią.