Oferta

Pracuję w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Korzystam również z technik Neurolingwistycznej Psychoterapii (NLPt) oraz założeń systemowej terapii rodzin i terapii humanistycznej. W pracy konsultacyjnej i terapeutycznej, współpracuję z klientami w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla spraw, z którymi przychodzą na terapię. Do swojej praktyki zawodowej wnoszę założenia krótkiej i nienormatywnej pracy z drugim człowiekiem. Dbam o pozytywny i wspierający klimat spotkań. Pracuję indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz prowadzę psychoterapię par i sesje doradztwa zawodowego. Pomagam rodzicom w przezwyciężaniu trudności wychowawczych. Prowadzę warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli różnych grup zawodowych.